Ortopedie a výhřez ploténky

Ortopedie a výhřez ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky se nejčastěji vyskytuje v bederní oblasti. Vzácně se tohle onemocnění vyskytuje také v krční páteři. Člověka, kterého postihne výhřez meziobratlové ploténky, doprovází velmi silné bolesti a také poruchy pohybu i citu. Pokud se výhřez meziobratlové ploténky objeví v krční oblasti, pak je to většinou způsobeno úrazem, nebo dlouhodobým přetěžováním krční páteře. V tomto případě se také může vyskytnout bolest, na kterou nezabírá žádná léčba. Výhřez meziobratlové ploténky se častěji vyskytuje v bederní oblasti. Vlastně se zde vyskytuje poměrně často. Bolesti jsou velice silné a kruté. K bolesti se dále přidávají příznaky z útlaku míšních kořenů, tedy poruchy citu i pohybu. Nástup těchto potíží může být náhlý, nebo také postupný. Výhřez meziobratlové ploténky je většinou způsoben prudkým pohybem, nebo zvedáním těžkých předmětů. Léčbou výhřezu meziobratlové ploténky se zabývá ortopedie.

Ortopedie a bolesti zad

Ortopedie a bolesti zad

Bolestmi zad trpí mnoho lidí po celém světě. Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších druhů bolestivých obtíží. Objevují se v každém věku. Většinou přicházejí v časné dospělosti. Bolesti zad jsou mnohdy i tak silné, že lidé kvůli tomu zůstávají v pracovní neschopnosti. Bolesti zad mohou být způsobeny poškozením podpůrného svalstva, poškozením páteře, nebo svalových úponů v okolí páteře. Mezi rizikové faktory bolesti zad patří například přetěžování opěrného systému. Nevhodné jsou také prudké pohyby. Další příčinou bolesti je nesprávné držení těla a nesprávné posilování. Pokud se chceme bolestem vyhnout, tak bychom neměli svůj opěrný systém přetěžovat a měli bychom pravidelně cvičit. Léčbou bolestí zad se zabývá ortopedie. Akutní bolestivé stavy se řeší klidem na lůžku. Pacientovi se podávají analgetika, sedativa, nebo například antirevmatika a další. Chronické bolesti zad se léčí rehabilitací. Některé závažné případy se řeší také operativně.

Ortopedie a Lobsteinův syndrom

Ortopedie a Lobsteinův syndrom

Lobsteinův syndrom je nedokonalý vývoj kostí. Jedná se o dědičnou poruchu, která je zapříčiněná mutací genu pro velmi důležitou bílkovinu lidské kostry, chrupavek, obalů svalů, rohovky a mozkových obalů a také kůže. Příznaky této nemoci se odvíjejí podle typu nemoci. Obecně se Lobsteinův syndrom vyznačuje zvýšenou křehkostí a lomivostí kostí. Ke zlomeninám už dochází během porodu při průchodu dítěte porodními cestami. Mezi další příznaky patří zvýšená lomivost zubů, nebo poškození sluchu. Během vývoje jedince pak opakované zlomeniny vedou ke kostním deformacím a k celkovému zkrácení kostry. Děti pak dorůstají menší výšky a mívají těžké skoliózy. Také mají různě uvolněné vazy. Léčba Lobsteinova syndromu je nevyléčitelná nemoc. Léčba je zaměřená na rehabilitaci a na zvýšení pevnosti kostí. Léčbou se zabývá ortopedie, ale také fyzioterapie, která se věnuje posílení svalů, aby byly pevnější a více tak chránily kosti před zlomeninami.

Syndrom bolestivého ramene

Syndrom bolestivého ramene

Syndrom bolestivého ramene patří mezi onemocnění pohybového aparátu a léčí ho ortopedie. Bolest v rameni může vznikat z mnoha příčin. Ty se dají většinou rozdělit do tří skupin podle toho, co je příčinou bolesti. Bolest může vznikat z důvodu vnitřní poruchy ramenního kloubu, dále může být způsobena poruchou tkání, které jsou okolo ramenního kloubu. Dále se může jednat o přenesenou bolest. To znamená, že potíže vznikají někde jinde na těle. Patří sem bolesti ramena při problémech s páteří, dále pak to může být onemocnění plic a bránice. Někdy bývá opravdu velice složité zjistit, proč bolesti ramene vznikají a co je tedy jejich původem. Bolest v rameni může mít mnoho příčin. Nejčastěji to ale bývá přetěžování ramene a to například při sportu, nebo při jiné namáhavé činnosti. Léčba spočívá v odstranění zátěže a dále v podávání léků na zmírnění bolesti. Také je zahájena rehabilitace. Operační řešení je většinou konečná možnost.

Ortopedie a Pagetova choroba

Ortopedie a Pagetova choroba

Pagetova choroba je kostní onemocnění, které postihuje hlavně kosti osové kostry. Nejčastěji tedy pánev, páteř, lebku a dlouhé kosti jinde v těle. Nemoc se projevuje změnou tvaru, nebo deformitami kostí, které ztrácejí svou pevnost a také mohou zvětšovat svůj průměr. Často tedy dochází k jejich zlomeninám. Příčina tohoto onemocnění je zatím neznámá. Nelze tedy uvést rizikové faktory, které jsou za nemoc zodpovědné. Jisté však je, že svou roli zde hrají vrozené předpoklady. Pagetova choroba je onemocnění, které léčí ortopedie. Je to chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou, někdy dokonce celoživotní léčbu. Prvním lékem vůbec, který se pro léčbu tohoto onemocnění použil, byl lososí kalcitonin. Ten se vyráběl uměle. Postupem času se začaly používat léky zvané bifosfonáty. Nejlepších výsledků v léčbě dosahují pacienti, kteří vyzkoušeli nejnovější léčebný postup s použitím zolendronátu.

Ortopedie a artróza

Ortopedie a artróza

Artróza je nejčastějším onemocněním pohybového aparátu. Dokáže lidem velice znepříjemnit život a zhoršit kvalitu života. Často vede až k invaliditě. Artróza se vyskytuje hlavně u lidí v pokročilém věku. Artróza se vyskytuje jak u žen, tak i u mužů. Liší se pouze lokalizací umístění. Artróza je degenerativní, nezánětlivé onemocnění. Může postihovat jakékoliv klouby v těle. Většinou se ale objevuje na velkých nosných kloubech. Dále se objevuje na drobnějších kloubech ruky, nebo i na meziobratlových ploténkách páteře. Příčiny vzniku nejsou dosud zcela známy. Může jich být více. Artrózu můžeme rozdělit na primární a sekundární. Projevy artrózy jsou různé a závisí na stadiu onemocnění. Pro léčbu artrózy je důležité řádné vyšetření lékařem. Ten se bude zajímat o to, jaké potíže pacienta trápí, jak dlouho tyto potíže má a zda jsou přítomny stále, nebo například po nějaké činnosti. Artrózu léčí ortopedie.

Ortopedie a zánět šlach

Ortopedie a zánět šlach

Zánět šlach patří mezi onemocnění pohybového aparátu. Léčí ho ortopedie. Rozlišuje se hned několik typů zánětů šlach:

  • hnisavý zánět šlach
  • revmatický zánět šlach
  • tuberkulózní zánět šlach

Hnisavý zánět šlach je způsoben bakteriemi, které působí jinde v těle trauma a na postiženou šlachu přešly z okolí. Hnisavý zánět se může rozšířit i na další místa v těle a může způsobit i odumření postižené šlachy. Revmatický zánět vzniká jako následek nákaz, které jsou způsobeny streptokoky. Postižené klouby a šlachy jsou pak bolestivé, zduřelé a omezeně pohyblivé. Mezi další typy zánětu šlach patří také tzv. tenisový loket a lupavý prst. Hlavním rizikem onemocnění šlach a svalů je jejich nadměrné zatěžování. Rizikové je i náhlé zvýšení svalové činnosti. Zánětu šlach je možné vyhnout se při zachování preventivních opatření, mezi něž patří hlavně odpočinek během fyzické činnosti. Účinnou prevencí je častý a přiměřený pohyb, do kterého jsou zapojeny všechny svaly těla. Ovšem ve vyvážené míře.

Ortopedie a artroskopie

Ortopedie a artroskopie

Artroskopie je operační zákrok s minimální zátěží pro organismus, který provádí ortopedie. Artroskopie je prováděna uvnitř kloubu, bez jeho otevření. Během tohoto zákroku je možné ihned provádět ošetření zjištěných poranění. Artroskopie probíhá za optické kontroly přenosem obrazu z kamery na obrazovku. Artroskopie představuje pro pacienta minimální zátěž. Pooperační období je oproti dříve prováděným zákrokům nesrovnatelně zkráceno. Pacient se velmi brzy navrací do svého běžného života a to jak k činnosti, tak i ke sportu. Artroskopie se doporučuje při podezření na poškození některé z kloubních struktur, nebo při pozitivním klinickém nálezu. Artroskopie se provádí za sterilních podmínek na chirurgickém operačním sále. Pacient si může zvolit buď celkovou, nebo spinální anestezii. Délka operačního výkonu je závislá na obtížnosti prováděného léčebného zásahu. Většinou se ale pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.

Ortopedie a nemoci

Ortopedie a nemoci

Nejčastějším onemocněním na ortopedii patří poranění pohybového a opěrného ústrojí. Dále pak k častým onemocněním a poruchám můžeme zařadit sportovní poranění, infekce kostí, kloubů a svalů, nádory pohybového ústrojí a vrozené nebo dědičné vývojové vady. Do těch spadají nejčastěji skoliózy, deformity skeletu, nebo vrozené dysplazie kyčelního kloubu. Ortopedie má stejně tak, jako neurologie a revmatologie na starosti léčbu chronických bolestivých onemocnění v oblasti pohybového aparátu. Tato onemocnění jsou na ortopedii léčena hlavně operačně, a to buď úpravami nesprávného postavení jednotlivých složek skeletu, nebo náhradami. Nejvíce se používají náhrady kyčelních a kolenních kloubů. Speciální součástí ortopedie je traumatologie, která léčí akutně vzniklé a život ohrožující úrazy. Ortopedická onemocnění vyžadují po operacích i následný rehabilitační režim, který je nutné dodržovat.

Ortopedie – úvod

Ortopedie – úvod

Ortopedie je lékařský obor, který se zabývá pohybovým ústrojím člověka. Zabývá se onemocněním, získanými a vrozenými deformitami, funkčním onemocněním a také různým zraněním podpůrného a pohybového aparátu. Dále se zabývá léčbou těchto onemocnění, rehabilitací a prevencí. Právě prevence je v ortopedii velice důležitá. Ortopedie se zabývá například léčením artrózy, kyčelních a kolenních kloubů, poraněním a onemocněním velkých kloubů a podobně. Ortopedie se dělí na klasickou ortopedii a na traumatologii pohybového ústrojí. Klasická ortopedie řeší dlouhodobé a chronické obtíže. Většinou také provádí plánované operace. Traumatologická ortopedie se zabývá úrazy pohybového ústrojí a operace jsou většinou neplánované. Ortopedie je úzce spjata i s jinými lékařskými obory, jako je traumatologie, rehabilitace, nebo sportovní medicína. Pohybovým aparátem se myslí hlavně kosti, svaly, šlachy a klouby.